Разписание

РАЗПИСАНИЕ - АВТОГАРА ГЪЛЪБОВО

 НАПРАВЛЕНИЕ

 ТРЪГВА

 ПРЕВОЗВАЧ

Гълъбово - Разделна, Венец, Опан, Средец, Ястребово, Бъдеще, Стара Загора

04:40, 10:00,13:45-без събота и неделя и празници, 7:35-всеки ден

Марица Изток – АТ  ЕООД

Гълъбово, Априлово, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Бъдеще, Стара Загора

06:30 – Всеки ден, 07:30 – без събота, неделя и празници, 09:00, 11:00, 17:30 – всеки ден

Марица Изток – АТ  ЕООД

Гълъбово - София

06:30 – всеки ден

Марица Изток – АТ  ЕООД

Гълъбово, Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец

11:30- без събота и неделя и празниците

Марица Изток – АТ  ЕООД

Гълъбово, Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Главан, Помощник, Овчарово, Българин, Харманли

08:00 – вторник, четвъртък и събота

Марица Изток – АТ  ЕООД

Гълъбово, кв.Митьо Станев, Мусачево

06:30, 09:00 – всеки ден, 12:40 – без събота и неделя, 17:00 –всеки ден

Марица Изток – АТ  ЕООД

Гълъбово, Разделна, Венец, Опан, Средец, Ястребово, Бъдеще, Стара Загора

08:25 – без неделя

Тодикс 2006

0894 296861

Гълъбово, Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Главан, Помощник 

12:40 – всеки ден, 16:10 – без неделя, 17:10 – без събота и неделя

Тодикс 2006

0894 296861

Гълъбово, Априлово, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Бъдеще, Стара Загора

13:15, 16:30 – всеки ден

Зара Бус гр. Стара Загора

0889 816485;

0885 250640

Гълъбово, Обручище,Медникарово,Искрица,Мъдрец,Маца,Овчи кладенец,Ямбол

9:30 – всеки ден

Мир ЕООД гр. Хасково

0888 925054

Гълъбово, Пясъчево, Калугерово, Симеоновград, Райново, Злато поле, Димитровград, Хасково

17:00 – всеки ден

Мир ЕООД гр. Хасково

0888 925054

Гълъбово – Раднево

09:00, 17:30 – всеки ден

Сашо Митков гр. Раднево

0877 423846

Гълъбово, Априлово, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Бъдеще, Стара Загора

12:00 – без събота и неделя и празниците, 15:00 – всеки ден

Здравко Тенев гр. Гълъбово

0898 536811;

0888 239022

Гълъбово, Пясъчево, Калугерово, Симеоновград

08:30 – всеки ден, 14:00 – без събота и неделя и празниците

Здравко Тенев гр. Гълъбово

0898 536811;

0888 239022

Гълъбово, Пясъчево, Калугерово, Симеоновград, Райново, Злато поле, Димитровград

08:30 – всеки ден

Здравко Тенев гр. Гълъбово

0898 536811;

0888 239022

Гълъбово – Раднево

13:10 – без събота и неделя и празниците

Здравко Тенев гр. Гълъбово

0898 536811;

0888 239022

Гълъбово, Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Главан, Помощник 

09:00 – без събота и неделя и празниците

Здравко Тенев гр. Гълъбово

0898 536811;

0888 239022

Гълъбово, Обручище, Медникарово

10:40 – без събота и неделя и празниците

Здравко Тенев гр. Гълъбово

0898 536811;

0888 239022

 

Последно обновление: June 20th, 2017